Spring International Language Center in Colorado and Arkansas

Fast Facts

 • School Size

  Medium

 • Tuition

  $1,000—$5,000 Session

 • Affiliation

  Private

 • Type of School

  Intensive English Program

 • Student Body Gender

  Co-ed

 • Religious Affiliation

  No Affiliation

 • Scholarships for International Students

  No

 • Conditional Admission Available

  No

 • Top Programs

  English Language (ESL), English for Specific Purposes Programs, English for Academic Purposes

 • Setting

  City, Suburban

 • Accreditation and Certification

  CEA, EnglishUSA Member

 • Type of Housing

  Homestay, Apartment

 • Social Media

ขอเชิญคุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Spring International Family ของเรา

เราให้ความสำคัญกับตัวคุณและความสำเร็จของคุณ!

การเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ "ครอบครัว" เราหมายความว่า ...

 • การเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพที่สุด
  • การศึกษาในชั้นเรียนขนาดเล็ก
  • ศึกษากับอาจารย์ผู้สอนผู้มีทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิทางด้านการสอน
  • บริการติวหนังสือสำหรับนักศึกษาผู้มีความต้องการพิเศษ
  • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมอินเทอร์เน็ต
 • บริการให้ความสนับสนุนตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จการศึกษา
  • บริการไปรับที่สนามบินและไปส่งที่บ้านครอบครัวอุปถัมภ์
  • บริการช่วยหาที่พักกับครอบครัวชาวอเมริกันหรือช่วยหาอพาร์ทเม้นท์ให้
  • บริการหอพักนักศึกษาที่วิทยาเขตในรัฐ Arkansas
  • งานปฐมนิเทศแนะนำนักศึกษาให้รู้จักกับวัฒนธรรมของชาวอเมริกัน
  • บริการให้คำปรึกษาและตอบคำถามเกี่ยวกับการเข้าเมือง
  • กิจกรรมต่าง ๆ สำหรับนักศึกษา
  • โอกาสที่จะได้พบปะและพูดคุยกับชาวอเมริกันที่อาศัยอยู่ในชุมชน
  • บริการช่วยหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมให้แก่นักศึกษา
 • เปิดสอนนักศึกษาที่สองวิทยาเขตในประเทศสหรัฐอเมริกา
  • เมือง Fayetteville รัฐ Arkansas: มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Arkansas วิทยาเขต Fayetteville ตั้งอยู่ในเมือง Fayetteville ซึ่งเป็นชุมชนมหาวิทยาลัยที่มีความสวยงาม และเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นเมืองแห่งความเป็นมิตร มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่และปลอดภัย
  • เมือง Littleton รัฐ Colorado: เป็นชุมชนที่มีความเป็นมิตรตั้งอยู่ในชานเมืองและอยู่ห่างจากตัวเมือง Denver เพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น เมือง Littleton มีสวนสาธารณะที่สวยงามและศูนย์การค้าหลายแห่ง ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานที่เล่นสกีที่ดีที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรพิเศษสำหรับนักศึกษาผู้มีความต้องการพิเศษ
  • หลักสูตร Vacation/English รวมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้านการสนทนา การพักอาศัยแบบโฮมสเตย์กับครอบครัวชาวอเมริกัน และการเดินทางไปท่องเที่ยวและทำกิจกรรมต่าง ๆ ในเมือง Denver และเทือกเขา Rocky ไว้ด้วยกัน
  • หลักสูตร Executive Englishเสนอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัวเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและวัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่เจาะจงของนักศึกษาผู้มีอาชีพและไม่ค่อยว่าง
  • หลักสูตร Contract Programs by Arrangement เปิดโอกาสให้กลุ่มนักศึกษาหรือบริษัทออกแบบหลักสูตรการศึกษาที่เหมาะสมกับเป้าหมายของพวกเขา เปิดสอนทั้งที่วิทยาเขตในรัฐ Arkansas และรัฐ Colorado
CEA EnglishUSA Member
For more information: Spring International Language Center in Colorado and Arkansas

Show More

Spring International Language Center in Colorado and Arkansas

Shirlaine Castellino, Director
2575 West Church Avenue
Littleton CO 80120
P: 303.797.0100


Leyah Bergman-Lanier, Director
1 University of Arkansas Uptown West (UPTW)
Fayetteville AR 72701
P: 479.575.7600
English Programs
 • Business English
 • English for Academic Purposes
 • English for Postgraduates
 • English for Professionals
 • English for Specific Purposes Programs
 • English Language (ESL)
 • General English Programs
 • IELTS in the USA
 • Intensive English as a Second Language
 • Summer Intensive English
 • TESOL and Teacher Training
 • TOEFL and University Preparation
Summer
 • English for Specific Purposes Programs
 • English Language (ESL)
 • IELTS in the USA
 • Summer Intensive English
 • TESOL and Teacher Training
 • TOEFL and University Preparation
Certificate/Short Term
 • English for Specific Purposes Programs
 • English Language (ESL)
 • IELTS in the USA
 • Summer Camps/Programs
 • Summer Intensive English
 • Teaching English Language
 • TESOL and Teacher Training
 • TOEFL and University Preparation
2yr/Community College - 2+2 Programs
 • English Language (ESL)
 • IELTS in the USA
 • Summer Intensive English
 • TOEFL and University Preparation
Masters
 • Teaching English Language
 • TESOL and Teacher Training
 • TOEFL and University Preparation