Highline College

Fast Facts

 • School Size

  Medium

 • Tuition

  $10,000 — $15,000 Year

 • Affiliation

  Public

 • Type of School

  College

 • Student Body Gender

  Co-ed

 • Religious Affiliation

  No Affiliation

 • Scholarships for International Students

  Yes

 • Conditional Admission Available

  Yes

 • Top Programs

  Business, Engineering, Hospitality and Tourism

 • Setting

  Suburban

 • Accreditation and Certification

  NWCCU

 • Type of Housing

  Homestay, Apartment, Dormitory

 • Test Scores

  IELTS: Band 5.5+, TOEFL: 54+

 • Social Media

สถานที่ตั้ง

วิทยาลัย Highline ตั้งอยู่ในเมือง Des Moines รัฐ Washington อยู่ห่างจากเมือง Seattle เพียง 25 นาที และอยู่ห่างจากสนามบิน Seattle-Tacoma International เพียง 11 กิโลเมตรเท่านั้น วิทยาลัยของเราเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ใกล้สนามบิน Seattle-Tacoma International มากที่สุด มีเนื้อที่ทั้งหมด 80 เอเคอร์ที่มีทัศนียภาพอันงดงามของเส้นทางน้ำ Puget Sound และเทือกเขา Olympic มีจำนวนนักศึกษามากกว่า 10,000 คน รวมทั้งนักศึกษาชาวต่างชาติจำนวน 600 คนที่กำลังทำการศึกษาอยู่ในขณะนี้ การที่วิทยาลัย Highline ตั้งอยู่ใกล้กับเมือง Seattle ช่วยทำให้วิทยาลัยเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับนักศึกษาผู้ต้องการรวมโอกาสในการทำกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและสันทนาการเข้ากับการศึกษาระดับโลก

วิชาการศึกษา

วิทยาลัย Highline ถูกก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1961 เป็นวิทยาลัยรัฐบาลที่มีชื่อเสียงโด่งดังมายาวนานด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ เสนอหลักสูตรการศึกษาสองปีและสี่ปี ดังนี้ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (เพื่อการโอนย้ายไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย) หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (เพื่อการฝึกฝนด้านอาชีพ) และหลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในสาขาต่าง ๆ เช่น

หลักสูตรเพื่อการโอนย้ายไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

ศิลปศาสตร์ การบัญชี ชีววิทยา บริหารธุรกิจ เคมี วิทยาการคอมพิวเตอร์ ครุศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ดนตรี จิตวิทยา การพยาบาล เตรียมแพทย์ศาสตร์, กฎหมาย, ทันตกรรมศาสตร์

การฝึกอบรมอาชีพ

ธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการร่างและการออกแบบ การศึกษาปฐมวัย ธุรกิจระหว่างประเทศ การออกแบบกราฟิก การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว การออกแบบตกแต่งภายใน เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต การเดินทางและการขนส่ง

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

การค้าระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และนิติวิทยาศาสตร์ การดูแลระบบทางเดินหายใจ การพัฒนาเยาวชน

หลักสูตรเกียรตินิยมเพื่อการโอนย้าย (Transferable Honors Program)

หลักสูตรเกียรตินิยมของวิทยาลัย Highline ช่วยเตรียมความพร้อมนักศึกษาต่อเงื่อนไขการรับสมัครเข้าศึกษาที่เข้มงวดของมหาวิทยาลัยที่ได้เลือกไว้ วิทยาลัย Highline เสนอบริการแก่นักศึกษาในด้าน

 • การให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการ
 • การช่วยเหลือในด้านการสมัครขอรับทุนการศึกษาและการสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 4 ปี
 • มีบริการหอพักที่ตั้งอยู่ภายในวิทยาเขตสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

ตั้งแต่ปีค.ศ. 2001 มีนักศึกษาหลายท่านที่เข้าร่วมหลักสูตรนี้ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยไปแล้วมากกว่า 18 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถขอรับทุนเรียนดีได้อย่างแน่นอนหากทำการศึกษาจนจบหลักสูตร

ข้อมูลการโอนย้ายการศึกษาที่สำคัญ

ชั้นเรียนของหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์เทียบได้กับวิชาบังคับของการศึกษาทั่วไปในช่วงสองปีแรกในมหาวิทยาลัยนักศึกษาจากวิทยาลัย Highline ถูกโอนย้ายไปศึกษาต่อที่ University of Washington, Washington State University, Seattle University, New York University, Ohio State University, MIT, Cornell University, University of Nevada Las Vegas, California State University schools และสถาบันอื่นอีกหลายแห่ง

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวกได้แก่ห้องสมุดหกชั้นที่มีหนังสือกว่า 100,000 รายการนอกจากนี้ยังมีร้านหนังสือ โรงอาหารศูนย์คอมพิวเตอร์พร้อมอินเตอร์เน็ตและอีเมล สนามฟุตบอล ลู่วิ่ง และสนามเทนนิสไว้สำหรับนักศึกษาด้วย

บริการสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

 • การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
 • โอกาสในการเป็นผู้นำระดับสากล
 • การฝึกงานและกิจกรรมอาสาสมัคร

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คอยทุ่มเทช่วยเหลือนักศึกษาให้บรรลุถึงเป้าหมายทั้งทางการศึกษาและเป้าหมายส่วนตัว ทุกชั้นเรียนจะได้รับการสอนจากอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ผู้ไม่ใช่อาจารย์ฝึกสอน ชั้นเรียนขนาดเล็กมีนักศึกษาประมาณ 25 คนช่วยสร้างบรรยากาศแบบสบาย ๆ ง่ายต่อการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ผู้สอน นอกจากนี้ยังมีสโมสรและกิจกรรมต่าง ๆ มากมายให้นักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษและพบเพื่อนใหม่ อีกทั้งยังมีการสนับสนุนและการให้ความช่วยเหลือในทุกเรื่องที่นักศึกษาชาวต่างชาติให้ความสนใจจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน International Student Programs เช่น การสมัครเข้าศึกษา, การปฐมนิเทศ, การให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการ, การโอนย้ายไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย, การปรับตัวทางด้านวัฒนธรรม, เรื่องส่วนตัวและสุขภาพ, การเข้าเมือง, การหาที่พัก, การสมัครขอเข้าพักที่หอพักภายในวิทยาเขต หรือการอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวอเมริกัน, งานอีเว้นท์และกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับนักศึกษา

ค่าเล่าเรียนราคาประหยัด

ค่าเล่าเรียน 10,700 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปี และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ประมาณ 9,300 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ค่าใช้จ่ายโดยรวมทั้งหมดสำหรับหนึ่งปีการศึกษาประมาณ 20,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ค่าเล่าเรียนนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของค่าเล่าเรียนที่นักศึกษาคาดว่าจะต้องจ่ายที่มหาวิทยาลัย

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ!

มีทุนการศึกษาให้สำหรับผู้นำและนักวิชาการ

หลักสูตร ESL

เปิดสอนหลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองสำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้สอบ TOEFL หรือมีผลคะแนนสอบ TOEFL ต่ำกว่า 480 คะแนน (การทดสอบแบบ paper-based), 54 คะแนน (การทดสอบแบบ internet-based) หรือมีผลคะแนนสอบ IELTS ต่ำกว่า 5.0 คะแนน (ทุกแบนด์) หลักสูตรนี้เปิดสอนโดย Kaplan International Programs ที่วิทยาลัย Highline นักศึกษาผู้ศึกษาสำเร็จการศึกษาในระดับ higher intermediate  (ระดับ 4) ที่ Kaplan สามารถเข้าทำการศึกษาในหลักสูตรวิชาการได้โดยตรงโดยที่ไม่ต้องยื่นผลคะแนนสอบ TOEFL

 

For more information: Highline College

Show More

Highline College


2400 South 240th Street PO Box 98000
Des Moines WA 98198-9800
P: 206.592.3725
Certificate/Short Term
 • Accounting
 • Anthropology
 • Architecture
 • Business
 • Business Information Systems
 • Child Development
 • Computer Science
 • Forensic Science
 • Health and Wellness
 • History
 • Hospitality and Tourism
 • Human Development and Family Studies
 • Human Resource Management
 • Interior Design
 • International Relations
 • Internships
 • Marketing
 • Mathematics
 • Philosophy
 • Physics
 • Political Science
 • Predental
 • Premedical
 • Psychology
 • Public Relations
 • Sociology
 • Supply Chain Management
 • Youth Development
2yr/Community College - 2+2 Programs
 • Accounting
 • Anthropology
 • Architecture
 • Arts and Design
 • Arts and Humanities
 • Astrophysics and Astronomy
 • Biology
 • Business
 • Business Information Systems
 • Chemistry
 • Communication
 • Computer Science
 • Criminal Justice
 • Economics
 • Education
 • Engineering
 • English Literature
 • Environmental Studies and Sustainability
 • Film Studies
 • Foreign Language Teaching
 • General English Programs
 • Geography
 • Geological Sciences
 • Global & Area Studies
 • High School Completion
 • History
 • Hospitality and Tourism
 • Hospitality Business Management
 • Human Biology
 • Human Development and Family Studies
 • Information Technology
 • Interior Design
 • International Business
 • International Relations
 • Internships
 • Journalism
 • Liberal Arts
 • Linguistics
 • Logistics
 • Marine Sciences
 • Marketing
 • Marketing and Communications
 • Mathematics
 • Mechanical Engineering
 • Music
 • Nursing
 • Nutritional Sciences
 • Philosophy
 • Physics
 • Political Science
 • Predental
 • Premedical
 • Prenursing
 • Psychology
 • Public Relations
 • Science
 • Social Work
 • Sociology
 • Sports
 • Studio Art
 • Summer Intensive English
 • Summer Pre-University
 • Supply Chain Management
 • Technology/Computers
 • Theatre
 • University Transfer
 • Veterinary Technology
 • Vocational Career
English Programs
 • Bridge Programs
 • English for Academic Purposes
 • English for Specific Purposes Programs
 • English Language (ESL)
 • IELTS in the USA
 • Intensive English as a Second Language
 • Summer Intensive English
Bachelor Degree
 • Child Development
 • Cyber Security
 • Forensic Science
 • Interior Design
 • Internships
 • Logistics
 • Supply Chain Management
 • Youth Development
Summer
 • English for Specific Purposes Programs
 • English Language (ESL)