Edmonds College
Office of International Programs

Fast Facts

 • School Size

  Medium

 • Tuition

  $5,000—$10,000 Quarter

 • Affiliation

  Public

 • Type of School

  2yr/Community College

 • Student Body Gender

  Co-ed

 • Religious Affiliation

  No Affiliation

 • Scholarships for International Students

  Yes

 • Conditional Admission Available

  Yes

 • Top Programs

  Business, Engineering, Hospitality and Tourism

 • Setting

  Suburban

 • Accreditation and Certification

  AACC Schools

 • Type of Housing

  Residence Hall, Homestay, Apartment, Dormitory

 • Social Media

 

วิทยาลัย Edmonds เปิดสอนหลักสูตรสองปีเพื่อโอนย้ายหน่วยกิตไปยังระดับมหาวิทยาลัย หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (ESL) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรระดับมัธยมปลายแห่งรัฐวอชิงตัน วิทยาเขตที่ให้บรรยากาศเหมือนกับสวนสาธารณะที่สวยงามของเราอยู่ห่างจากเมืองซีแอตเทิลที่มีบรรยากาศคึกคักและเต็มไปด้วยนวัตกรรมประมาณ 30 นาทีไปทางทิศเหนือในย่านที่พักอาศัยที่ปลอดภัย วิทยาลัย Edmonds ให้บริการสนับสนุนนักเรียนฟรีที่ครอบคลุมหลายด้าน ตั้งแต่การกวดวิชา การให้คำปรึกษา การสำรวจอาชีพ ด้วยคณาจารย์ที่เอาใจใส่และเต็มที่กับนักเรียน โดยมีความมุ่งมั่นคือการช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จในสหรัฐอเมริกา วิทยาลัย Edmonds ตระหนักถึงความสำคัญของหลักการ STEM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์) ที่กำลังเป็นที่นิยมขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวิทยาลัยตั้งอยู่ใกล้กับบ้านเกิดของ Boeing และ Microsoft และวิทยาลัยยังสามารถรักษามาตรฐานการให้การศึกษาที่มีคุณภาพสูงสุดด้วยการเปิดอาคาร STEM ใหม่ในปี 2020 อีกด้วย

เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาแล้ว คุณสามารถโอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัยที่คุณต้องการได้! นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาของเราได้โอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัยระดับประเทศทั่ววอชิงตัน สหรัฐอเมริกา และในต่างประเทศ!

หลักสูตรการเรียน

หลักสูตรระดับอนุปริญญาของเราเป็นหลักสูตรที่ใช้เวลาสองปีแรกเพื่อศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีสี่ปี คุณสามารถเลือกสาขาการเรียนด้วยโปรแกรม "2+2" ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไปพร้อม ๆ กับขอรับบริการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีคุณภาพสูง ความช่วยเหลือด้านการศึกษา และทำกิจกรรมนอกหลักสูตรของสถาบันการศึกษา จำนวนนักเรียนในชั้นเรียนเฉลี่ยคือ 20 คนต่อผู้สอนหนึ่งท่าน ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้รับความใส่ใจเป็นรายบุคคล นอกจากนี้นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนนอกห้องเรียนตามเวลาที่กำหนดไว้ของอาจารย์ผู้สอน

วิทยาลัย Edmonds เตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนเพื่อเข้าเรียนในสาขาวิชาเอกต่าง ๆ รายการด้านล่างนี้คือสาขาวิชาปริญญาบางส่วนที่เปิดสอน:

อนุปริญญาตรีศิลปศาสตร์: การบัญชี ธุรกิจ มานุษยวิทยา ศิลปะ การสื่อสาร การศึกษา ภาษาอังกฤษ การศึกษาระหว่างประเทศ วารสารศาสตร์ ดนตรี รัฐศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปะการละคร การสื่อสารด้วยภาพ/มัลติมีเดีย และอื่น ๆ!

อนุปริญญาตรีวิทยาศาสตร์: ดาราศาสตร์ ชีววิทยา เคมี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณิตศาสตร์ เตรียมแพทย์ เตรียมพยาบาล โภชนาการ และอื่น ๆ!

หลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตรทางอาชีพ

วิทยาลัย Edmonds เปิดสอนหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับงานเฉพาะด้าน หรือเพื่อพัฒนาทักษะที่มีอยู่ นักเรียนสามารถเรียนหลักสูตรสองปีหรือประกาศนียบัตรการศึกษาซึ่งใช้เวลาหกถึงเก้าเดือน เมื่อสำเร็จหลักสูตรเหล่านี้แล้ว นักศึกษาที่มีสิทธิ์ตามกฎหมายจะมีสิทธิ์ได้รับการจ้างงานในสหรัฐอเมริกา

มัธยมปลายสู่มหาวิทยาลัย

หากคุณต้องการได้รับประกาศนียบัตรมัธยมปลายและเข้าเรียนในวิทยาลัยไปพร้อม ๆ กัน นี่คือโปรแกรมของคุณ นักเรียนที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไปสามารถเข้าร่วมโปรแกรมที่กำหนดเองนี้ได้ นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรมัธยมปลายของสหรัฐอเมริกาและได้รับหน่วยกิตจากวิทยาลัยซึ่งเทียบเท่าเวลาหนึ่งปี ซึ่งจะโอนไปยังมหาวิทยาลัยที่ใช้เวลาเรียนสี่ปีได้ หน่วยกิตที่ได้รับจากการเรียนในประเทศของคุณสามารถ หน่วยกิตที่ได้รับจากประเทศของคุณสามารถนำมาใช้เทียบกับโปรแกรมนี้ได้

หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองแบบเร่งรัด

โปรแกรม IESL เปิดสอนใน 5 ระดับสำหรับทักษะการอ่าน การเขียน การพูด/การฟัง และไวยากรณ์ เป็นเวลา 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์สำหรับแต่ละระดับการเรียน อาจารย์ผู้สอนหลักสูตร IESL ของเราจะนำทางนักเรียนไปสู่ความสำเร็จผ่านชั้นเรียนเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น การเตรียมสอบ TOEFL การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์ และการฝึกงานหรือการเรียนรู้ผ่านงานบริการ (อาสาสมัคร) ด้วยการเรียน IESL ในระดับ 5 และหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางการศึกษา (EAP) ของเรานั้น นักเรียนสามารถเรียนในชั้นเรียนระดับวิทยาลัยไปพร้อม ๆ กันโดยไม่ได้ต้องสอบ TOEFL

 

เหตุใดจึงต้องเป็น Edmonds

หอพักนักเรียนและโฮมสเตย์

สัมผัสกับประสบการณ์การใช้ชีวิตในสังคมของ Rainier Place ซึ่งเป็นหอพักนักเรียนของเรา หอพักของเราตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย ซึ่งใช้เวลาเดินเพียง 3 นาทีไปยังชั้นเรียน เป็นห้องพักที่ตกแต่งเสร็จพร้อมเข้าอยู่ มีพื้นที่ส่วนกลางในทุก ๆ ชั้น ห้องสันทนาการ/เล่นเกมที่ชั้นล่าง บริการอินเทอร์เน็ต และผู้ช่วยประจำหอพักที่จะให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียน นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในโปรแกรมโฮมสเตย์ของเราและพักอยู่กับครอบครัวชาวอเมริกันที่มีอยู่ถึง 400 ครอบครัวของเรา! บริการหอพักและโฮมสเตย์ของเราได้รับการจัดการโดย Edmonds Housing Office นอกจากนี้ วิทยาลัย Edmonds ของเรายังรับจัดหาที่พักที่ปลอดภัยภายในวิทยาเขตให้แก่นักเรียนของเราด้วยการเปิด Triton Court ซึ่งเป็นหอพักนักศึกษาแห่งใหม่สำหรับการเรียนในภาคฤดูใบไม้ร่วงปี 2020 อีกด้วย

กิจกรรมนอกหลักสูตรต่าง ๆ

มหาวิทยาลัยต่าง ๆ มักต้องการนักเรียนที่มีความรอบรู้และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ในแคมปัส วิทยาลัย Edmonds มีชมรมกิจกรรมกว่า 30 กลุ่ม เช่น ชมรมการบัญชี ชมรมวิศวกรรม ไปจนถึงชมรมสำหรับประเทศต่าง ๆ เช่น สมาคมนักศึกษาเวียดนาม ชมรมอินโด และอื่น ๆ ศูนย์ความเป็นผู้นำและการมีส่วนร่วมของนักเรียน (CSEL) มีงานตำแหน่งต่าง ๆ ในแคมปัสสำหรับนักศึกษา ตั้งแต่การวางแผนกิจกรรมในมหาวิทยาลัย สภานักศึกษา และการเรียนรู้ผ่านงานบริการ (อาสาสมัคร)ทีมกีฬา Edmonds ของเราเป็นผู้ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ทั้งเบสบอล บาสเกตบอล ฟุตบอล ซอฟต์บอล และวอลเลย์บอล นักเรียนยังสามารถใช้สนามกีฬา สนามบาสเก็ตบอล และโรงยิมเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้

ทุนการศึกษา

วิทยาลัย Edmonds ตระหนักถึงความท้าทายทางการเงินที่นักเรียนต่างชาติต้องประสบระหว่างการเรียนในสหรัฐอเมริกา วิทยาลัย Edmonds จึงได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนต่างชาติใหม่และนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนอยู่ในปัจจุบัน เรามอบทุนการศึกษามากกว่า $60,000 สำหรับนักเรียนต่างชาติในทุก ๆ ปี

For more information: Edmonds College
Office of International Programs

Show More

Edmonds College
Office of International Programs


20000 68th Avenue West
Lynnwood WA 98036-5999
P: 425.640.1518
2yr/Community College - 2+2 Programs
 • Accounting
 • Advertising
 • Aeronautical Engineering
 • Aeronautical Science
 • Aeronautics and Astronautics
 • Agriculture and Natural Resources
 • Animal Science
 • Anthropology
 • Apparel and Textile Design
 • Applied Engineering Sciences
 • Applied Mathematics
 • Applied Statistics
 • Art History
 • Arts and Design
 • Arts and Humanities
 • Arts/Music Camps & Programs
 • Astrophysics
 • Astrophysics and Astronomy
 • Aviation
 • Biochemistry and Molecular Biology
 • Biology
 • Biomedical Laboratory Science
 • Biosystems Engineering
 • Bridge Programs
 • Business
 • Business Administration
 • Business Analytics
 • Business English
 • Business Information Systems
 • Business Research
 • Cell and Molecular Biology
 • Chemical Engineering
 • Chemical Physics
 • Chemistry
 • Child Development
 • Civil Engineering
 • Clinical Laboratory Sciences
 • Communication
 • Composition
 • Computer Engineering
 • Computer Science
 • Conservation Law
 • Construction Management
 • Criminal Justice
 • Crop and Soil Sciences
 • Culinary
 • Earth Science
 • Economics
 • Education
 • Electrical Engineering
 • Engineering
 • Engineering Mechanics
 • English for Specific Purposes Programs
 • English Language (ESL)
 • English Literature
 • Entomology
 • Environment Development
 • Environmental Biology/Microbiology
 • Environmental Studies and Sustainability
 • Executive and Professional
 • Film Studies
 • Finance
 • Food Industry Management
 • Food Science
 • Foreign Language Teaching
 • Forensic Science
 • Forestry
 • General English Programs
 • General Management
 • Genetics
 • Geographic Information Science
 • Geography
 • Geological Sciences
 • Global & Area Studies
 • Global Studies in the Arts and Humanities
 • Health and Wellness
 • High School Completion
 • History
 • Horticulture
 • Hospitality and Tourism
 • Hospitality Business Management
 • Human Biology
 • Human Development and Family Studies
 • Human Nutrition
 • Human Resource Management
 • Humanities-Prelaw
 • Information Technology
 • Interior Design
 • International Planning Studies
 • International Public Health
 • International Relations
 • Internships
 • Journalism
 • Kinesiology
 • Landscape Architecture
 • Law
 • Liberal Arts
 • Linguistics
 • Literature in English
 • Logistics
 • Marketing
 • Marketing and Communications
 • Marketing Research
 • Mathematics
 • Mechanical Engineering
 • Media and Information Studies
 • Medical/Dental
 • Microbiology
 • Microbiology & Molecular Genetics
 • Music
 • Music Composition
 • Natural Science
 • Neuroscience
 • Nursing
 • Nutritional Sciences
 • Online Teaching and Learning
 • Pharmacology and Toxicology
 • Philosophy
 • Physics
 • Physiology
 • Plant Biology
 • Political Science
 • Predental
 • Premedical
 • Prenursing
 • Project Management
 • Psychology
 • Public Health
 • Public Policy
 • Public Relations
 • Science
 • Serious Game Design & Research
 • Small Animal Clinical Sciences
 • Social Relations and Policy
 • Social Work
 • Sociology
 • Software Engineering
 • Special Education
 • Special Needs/Learning Disabilities
 • Special programs
 • Sports
 • Statistics
 • STEM
 • Studio Art
 • Study and Travel
 • Summer Camps/Programs
 • Summer Intensive English
 • Summer Pre-University
 • Supply Chain Management
 • Teaching English Language
 • Technology/Computers
 • Telecommunication and Media
 • TESOL and Teacher Training
 • Theatre
 • TOEFL and University Preparation
 • University Transfer
 • Urban and Regional Planning
 • Veterinary Technology
 • Video and Audio Production
 • Video Game Design
 • Vocational Career
 • Women's and Gender Studies
 • World Politics (BA)
 • Youth Development
 • Zoology
Certificate/Short Term
 • Accounting
 • Business
 • Child Development
 • Construction Management
 • Electronics
 • General English Programs
 • Graphics/Multimedia & Web Design
 • High School Completion
 • Homestay Programs
 • Hospitality and Tourism
 • Marketing
 • Medical Assistant
 • Nursing
 • Project Management
English Programs
 • Business English
 • English Language (ESL)
 • Intensive English as a Second Language
 • Summer Intensive English
 • TOEFL and University Preparation
Summer
 • English Language (ESL)
Secondary/Boarding
 • High School Completion
 • Homestay Programs
 • Summer Pre-University
 • University Transfer